KREDITI

Korisne informacije o kreditima

Ako radite u Njema─Źkoj:

auxmoney - Geld leihen f├╝r den UrlaubZa one koji ┼żive u Hrvatskoj

┼Żelite jeftinije kupovati

Bio preparati jeftiniji i 60%
Posao za sve
U L A G A NJ E
1. U ┼íto investicijski fondovi ula┼żu sredstva?
U dionice, obveznice, kratkoro─Źne vrijednosne papire, bankovne depozite i ostale papire propisane zakonom i definirane u prospektu i statutu.
 
2. Tko odlu─Źuje o tome koje ─çe vrijednosne papire fond kupovati, a koje prodavati?
Uprava   uz svakodnevne konzultacije sa analiti─Źarima i brokerima iz na┼íeg holdinga te drugim financijskim institucijama sa kojim imamo ugovorenu suradnju.
 
3. Da li ulagatelji mogu imati utjecaj na investicijske odluke?
Ne. Po Zakonu o investicijskim fondovima upravljanje fondom je isklju─Źivo u rukama dru┼ítva za upravljanje, naravno u granicama koje postavlja zakonodavstvo.
 
 
4. Diverzifikacija (raspr┼íenost) imovine diktirana je i zakonskim ograni─Źenjima ulaganja!
- U vrijednosne papire jednog izdavatelja ne smije se ulo┼żiti vi┼íe od 5% vrijednosti investicijskog fonda , ali se izuzetno mo┼że u vrijednosne papire jednog izdavatelja ulo┼żiti do 10% vrijednosti investicijskog fonda  pod uvjetom da ukupna vrijednost  takvih vrijednosnih papira drugih izdavatelja  ne prelazi  40% vrijednosti investicijskog fonda.
- Depoziti u financijskim institucijama i druga nov─Źana sredstva investicijskog fonda smiju iznositi najvi┼íe 49% vrijednosti investicijskog fonda.
- U Depozitnoj banci dopu┼íteno je dr┼żati najvi┼íe do 50% nov─Źanih sredstava.
-Obveznice istog izdavatelja otvoreni investicijski fond mo┼że stjecati samo ako njihov ukupni nominalni iznos  ne prelazi 10% od ukupnog nominalnog iznosa svih obveznica  istog izdavatelja  ako su u opticaju.
-Du┼żni─Źke vrijednosne papire koje izdaje RH ili za koje garantira RH fond smije stjecati bez ograni─Źenja.
 
 
5. Kako je osigurana likvidnost fondova?
Dru┼ítvo mora voditi ra─Źuna da su struktura ulaganja i depozita takva da osiguravaju mogu─çnost isplate svih zahtjeva u svakom trenutku, tj. u roku do sedam dana od dana podno┼íenja zahtjeva za isplatu.
 
6. Kako se izra─Źunava vrijednost udjela ?
 
Vrijednost udjela na teku─çi dan izra─Źunava se tako da se podijeli neto imovina fonda s ukupnim brojem udjela u opticaju na isti dan. Neto imovina fonda se izra─Źunava po propisanoj ra─Źunovodstvenoj metodologiji tako, da se od sveukupne imovine fonda odbiju sve obveze, tro┼íkovi ili rezervacije.
 
7. Kako se vrjednuju pojedina─Źni ulozi fonda?
 
Vrijednosni papiri koji kotiraju na burzi, vrednuju se po zadnjem te─Źaju. Dru┼ítvo za upravljanje utvr─Ĺuje vrijednost papira koji nisu uvr┼íteni za prodaju na burzi. Metode procjene i utvr─Ĺivanja vrijednosti moraju biti u skladu s me─Ĺunarodnim ra─Źunovodstvenim standardima. Za poslove procjene i utvr─Ĺivanja vrijednosti imovine fonda dru┼ítvo za upravljanje investicijskim fondovima mo┼że koristiti  usluge drugih stru─Źnih institucija i savjetnika.
 
8. Za┼íto se uplate i isplate iz fonda obra─Źunavaju po budu─çoj vrijednosti udjela ?
"Otvoreni investicijski fond je imovina u posjedu ve─çeg broja vlasnika. Imovina je podijeljna na udjele zato da olak┼ía evidenciju ulagatelja i pra─çenje uspje┼ínosti poslovanja fonda. Ulagatelj se mo┼że u bilo kojem trenutku odlu─Źiti da ┼żeli jo┼í sredstava uplatiti u fond ili pak da ┼żeli odre─Ĺeni iznos povu─çi iz fonda. Uplate ili isplate pojedinca ne smiju utjecati na imovinu ostalih ulagatelja. Drugim rije─Źima uplate i isplate ne smiju utjecati na vrijednost udjela . 
┼áto se doga─Ĺa kada ulagatelj upla─çuje ili zahtijeva isplatu iz fonda?
Uplatom ulagatelja, u fond prispjevaju nov─Źana sredstva. Imovina fonda se tako pove─ça za odre─Ĺeni iznos umanjen za ulaznu proviziju. Dru┼ítvo za upravljanje fondom za taj novac kupuje vrijednosne papire u skladu s investicijskom politikom fonda.  Na koji na─Źin se izra─Źuna koliko udjela pripada ulagatelju koji je uplatio taj iznos u fond? Sukladno s pravilom da uplate i isplate ne smiju utjecati na vrijednost udjela , ona se izra─Źuna tako, kao da uplate ili isplate nije ni bilo. Nakon toga se uplata ili isplata obra─Źuna po novoj vrijednosti udjela koja u trenutku uplate ili isplate nije bila poznata i ta vrijedi za novu uplatu ili isplatu..
Za┼íto nije mogu─çe nove uplate ili isplate obra─Źunavati po trenutno znanoj, odnosno va┼że─çoj vrijednosti obra─Źunske jedinice?
To je najlakše pojasniti slijedećim primjerom:
Zamislimo da je imovina otvorenog investicijskog fonda 1.000.000 Kn, a broj udjela 1.000 . Vrijednost udjela je  1.000 Kn. Novi ulagatelji uplate jo┼í 1.000.000 Kn. Cijene vrijednosnih papira u vlasni┼ítvu fonda na taj isti dan porastu na burzi za 10 %. Za koliko bi morala porasti vrijednost udjela ? Za 10 %, naravno. No to se ne bi dogodilo kada bi se uplate obra─Źunale po teku─çoj vrijednosti udjela !
Otvoreni investicijski fond prije uplate:
Ukupna imovina: 1.000.000 HRK
Broj udjela u opticaju: 1.000
Vrijednost udjela: 1000 HRK
Otvoreni investicijski fond nakon uplate, ako se udjel obra─Źuna po teku─çoj vrijednosti u trenutku uplate:
Ukupna imovina: 2.100.000 HRK
Broj udjela: 2.000
Vrijednost udjela: 1.050 HRK
Otvoreni investicijski fond nakon uplate, ako se udjel obra─Źuna po budu─çoj vrijednosti udjela:
Skupna vrednost: 2.100.000 HRK
Broj udjela: 1.909,091
Vrijednost udjela: 1.100
Posljedice  ako bi se uzimao u obzir obra─Źun po teku─çoj vrijednosti udjela.
Kao ┼íto se mo┼że vidjeti iz primjera kod obra─Źunavanja po teku─çoj vrijednosti udjela u trenutku uplate "novi" ulagatelji bi svojim uplatama (1.000.000 ) "prouzro─Źili" da udjel ne bi porastao za 10 % (na 1.100 ), nego samo za 5 % (1.050 ).  Pri obra─Źunu uplata ili isplata po teku─çoj vrijednosti udjela uvijek bi bilo utjecaja na vrijednost udjela. Kako bi se osje─çali kad bi vrijednost va┼íeg udjela porasla manje nego ┼íto bi trebala obzirom na te─Źaj na burzi, a upravlja─Ź bi vam pojasnio kako "su imali neo─Źekivano veliku uplatu"?  Na isti na─Źin ako bi te─Źaj bio negativan, dogodilo bi se obrnuto, nove uplate bi "ubla┼żile" pad vrijednosti udjela . Isplate isto tako utje─Źu na vrijednost obra─Źunske jedinice: u primjeru rasta te─Źaja prouzro─Źile bi jo┼í ve─çi skok, a u slu─Źaju pada te─Źaja bi jo┼í dodatno pove─çale pad. Obra─Źun po teku─çoj vrijednosti udjela je zato nepo┼íten. U primjeru rasta te─Źaja o┼íte─çeni bi bili postoje─çi ulagatelji i ulagatelji koji izlaze iz fonda jer bi udio premalo porastao. U primjeru pada te─Źaja o┼íte─çeni bi bili novi ulagatelji, tj.oni koji upla─çuju.
Istina je da je obra─Źun udjela po budu─çoj vrijednosti manje prakti─Źan od obra─Źuna po trenutnoj vrijednosti, ali je to do sada jedini poznati ╦Łpo┼íteni╦Ł na─Źin obra─Źuna.
 
 
9. Da li se vrijednost udjela mo┼że promijeniti i na dane kada burza ne radi?
Mo┼że. Jer se na taj dan mo┼że kupiti ili prodati vrijednosni papir kojim se ne trguje preko burze, ┼íto mo┼że utjecati na vrijednost udjela.
10. Da li fond ulagateljima ispla─çuje ostvareni dobitak?
Ostvareni dobitak ulazi u ukupnu imovinu fonda i tako uve─çava njegovu vrijednost. Time se pove─çava i vrijednost imovine svakog ulagatelja , razmjerno broju udjela koje posjeduju.
11. Da li otvoreni investicijski fondovi mogu investirati u druge otvorene investicijske i privatizacijske investicijske fondove?
Da. U svijetu je to uobi─Źajena pojava i postoje brojni fondovi koji investiraju isklju─Źivo u druge investicijske fondove.
 
12. Da li fondovi mogu kupovati vrijednosne papire stranih izdavatelja?
Da. Zakon o investicijskim fondovima to dozvoljava. Time se dobijaju dodatne mogućnosti za uspješno disperziranje rizika i smanje oscilacija u vrijednosti udjela.