KREDITI

Korisne informacije o kreditima

Ako radite u Njemačkoj:

auxmoney - Geld leihen für den UrlaubSinergija projekt

Za one koji žive u Hrvatskoj

Želite jeftinije kupovati

Bio preparati jeftiniji i 60%
Posao za sveInvesticije
Bez obzira kakav je vaš investicijski profil možete profitabilno uložiti svoj novac.
Ovaj način investiranja jedinstven je po
  • slobodnom odabiru načina i visine uplata (najmanja je 400 HRK),
  • njihovog mijenjanja s vremena na vrijeme te
  • mogućnosti unovčenja vaših udjela u fondu u svako vrijeme, kada god vi to poželite.
1. Računajte na viši prinos
Slijedeća tablica  prosječnog   prinosa ( ima i investicijskih fondova sa daleko višim prinosima   DOMAĆI / na najbolji način ilustrira kako jednostavno, štednjom od 100 eura mjesečno, možete sa našim fondovima doći do prinosa u dugom nizu godina.
Broj godina
Uloženi kapital
Vrijednost imovine u fondu
obveznički (5%)
mješoviti (7%)
dionički (9%)
5
6.000
6.829
7.201
7.599
6
7.200
8.411
8.968
9.572
7
8.400
10.075
10.863
11.730
8
9.600
11.823
12.895
13.091
9
10.800
13.661
14.073
16.672
10
12.000
15.593
17.409
19.497
15
18.000
26.840
31.881
38.124
20
24.000
41.275
52.397
67.290
25
30.000
59.799
81.480
112.953
30
36.000
83.573
122.709
183.447
 
2. Kome su namijenjeni investicijski  fondovi?
Investicijski  fondovi namijenjeni su svakome, bez obzira na godine. Važno je da mislite dugoročno i što prije počnete s planovima štednje, jer što je duži period, to je lakše i vjerojatnije uštediti značajnu imovinu.
Štednja za djecu
Sa kontinuiranim uplatama u fondove ostvarujete mogućnost vašoj djeci da u vremenima koja slijede financiraju školovanje, započnu neki posao i, uopće, steknu značajnu prednost na startu u vlastitu budućnost.
Vi ne morate uvijek imati nekakav poseban cilj da biste štedjeli. Sama štednja kroz fondove je štednja sa značajnim prinosima, te je interesantna sama po sebi.
 
 
3. Vaše prednosti
Pojedinačni investicijski plan
Vi možete na razne načine odlučiti kako ćete realizirati plan investicijske štednje:
Visina, broj i vrijeme trajanja uplata
  • Privremeni prestanak uplaćivanja za određeno vrijeme
  • Djelomična prodaja ili prestanak ugovora
Povoljni princip prosiječne cijene (Cost average efekt)
Kroz redovite uplate udjela u fondu, sa stalnom visinom uplate, koristite oscilacije tržista i kupujete udjele po različitim cijenama. Što znači da za vas krize ne predstavljaju nikakav problem, jer u tom periodu za istu sumu novaca dobivate više udjela u fondu i dugoročno spuštate vašu prosiječnu kupovnu cijenu.
Opširne i detaljne informacije
Naše fondove krasi izuzetno transparetna politika i detaljne informacije koje su u svako vrijeme dostupne svakom ulagaču:
Stručni savjetnici za investicijske fondove
  • Praćenje stanja investicijskog fonda putem interneta,
  • Pregled svih vaših transakcija i stanja vašeg portfelja sa aktualnim podacima dostupni su od 0-24, 7 dana u tjednu
Po želji slanje mjesečnih izvadaka vašeg portfelja.